เกี่ยวกับ ซาโต้


ซาโต้ คือผู้บุกเบิกและผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกในระบบบ่งชี้อัตโนมัติ (Automatic Identification) แบบครบวงจร และโซลูชันการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเทคโนโลยีบาร์โค้ดและ RFID ซาโต้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1940 โดยมีรายชื่อจดทะเบียนอยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์โตเกียวในประเทศญี่ปุ่น  มีสำนักงานขายและสนับสนุนในกว่า 20 ประเทศ และมีตัวแทนจำหน่ายจากนานาประเทศผ่าน
เครือข่ายคู่ค้าระดับโลก

ซาโต้ เป็นที่ยอมรับในเรื่องความเชื่อถือได้ในระดับสูง และประสิทธิภาพที่วางใจได้ในทุกสายการผลิต สายการผลิตที่ครอบคลุมของเรา
ประกอบด้วย เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อนโดยตรงและเครื่องพิมพ์แบบถ่ายโอนความร้อน เครื่องพิมพ์และป้ายอัจฉริยะ RFID
ระบบเก็บรวบรวมข้อมูล (DCS) บริการวางระบบแบบครบวงจร เครื่องพิมพ์ OEM เครื่องพิมพ์ที่สั่งงานผ่านเว็บขนาดกว้าง
10.5”อุปกรณ์เสริมของ เครื่องพิมพ์ ซอฟต์แวร์การออกแบบฉลาก และผ้าหมึกแบบส่งผ่านความร้อนสำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
ซาโต้ ให้บริการโซลูชันที่ ครอบคลุมสำหรับธุรกิจต่างๆ โดยการรวม ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ วัสดุสิ้นเปลืองและบริการบำรุงรักษาเข้าด้วยกัน
สำหรับปีงบประมาณซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2011 ซาโต้ ได้รายงานรายได้เป็นจำนวน 914 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ซาโต้ ทั่วโลก โปรดคลิก ที่นี่