SATO ได้รับความไว้วางใจมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

ด้วยประสบการณ์ในการผลิตเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด และระบบติดฉลากอัตโนมัติที่มากกว่า 70 ปี บริษัท ซาโต้ ออโต้-ไอดี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิเดำเนินการเมื่อปี 2001 โดยให้บริการทางด้านเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบถ่ายโอนความร้อน และระบบติดฉลากด้วยมือ นอกจากนั้นยังให้บริการที่เกี่ยวกับระบบ การระบุตัวตันและการจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัต เครื่องพิมพ์ของเราจะประกอบไปด้วยเครื่องพิมพ์ที่ใช้ความร้อนโดยตรงและแบบถ่ายโอนความร้อน เครื่องพิมพ์ RFID , สมาร์แท๊ก , สมาร์ลาเบล เครื่องพิมพ์และติดฉลากอัตโนมัต อีกทั้งยังมีโรงงานเพื่อผลิตลาเบลตามความต้องการของลูกค้า  นโยบายคุณภาพของเราคือ "เรามุ่งมั่นผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยส่งมอบตรงตามเวลาที่กำหนด"


เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ระบบถ่ายโอนความร้อน

  • Thermal Transfer vs. Direct Thermal Printingสิ่งที่จะต้องพิจารณา 5 ข้อแรก เมื่อต้องตัดสินใจ ระหว่างเครื่องพิมพ์แบบ Thermal Transfer หรือ Direct Thermal
  • การเลือกใช้เครื่องยนต์พิมพ์ (Print Engine) ที่ถูกต้องการเลือกใช้เครื่องยนต์พิมพ์ (Print Engine) ที่สามารถพิมพ์และติดฉลากอัตโนมัตินั้นเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะถ้ามันเป็นครั้งแรกของ บริษัทในการใช้งาน

เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์ : ฉลาก (Labels), Tags และ (ผ้าหมึก)Ribbon

  • การเลือกใช้ฉลาก (Labels) – เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและการเลือกใช้กาวที่สามารถทำให้บริษัทของคุณได้เปรียบในการแข่งขัน
  • การเลือกใช้ Tags – Tags นั้นจะไม่มีแผ่นรองด้านหลังและไม่มีกาว แต่ยังคงมีการออกแบบมากมายที่เราต้องให้ความสำคัญ
  • การเลือกใช้ผ้าหมึก (Ribbon) ให้เหมาะสมกับการใช้งาน – หลีกเลี่ยงการพิมพ์ที่คุณภาพไม่ดีและทำให้การดำเนินธุรกิจของคุณหยุดชะงัก ด้วยการเลือกใช้ Ribbon ที่สามารถใช้งานคู่กับ Label ของคุณได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

More Learning....


SATO THAILAND SOLUTIONMore Solution Videos...