การเลือกใช้เครื่องยนต์พิมพ์และระบบติดฉลากอัตโนมัติ

การเลือกใช้เครื่องยนต์พิมพ์และระบบติดฉลากอัตโนมัตินั้นเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะถ้ามันเป็นครั้งแรกของบริษัทในการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ หนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญของการพิมพ์และติดฉลากนั้นก็คือตัวเครื่องพิมพ์นั่นเอง ตามชื่อของมันเครื่องยนต์พิมพ์ (Print Engine) นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การพิมพ์นั้นมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีส่วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกมาก เครื่องยนต์พิมพ์นั้นรับคำสั่งและประมวลผลข้อมูล, ดึงแผ่นฉลากออกจากม้วน, ตรวจสอบความยาวของฉลาก, ลอกฉลากออกจากแผ่นรองและส่งฉลากต่อไปยังอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกัน เครื่องยนต์พิมพ์ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนและกลไกที่ซับซ้อน เพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญในการเลือกยี่ห้อและรุ่นที่เหมาะกับการใช้งาน เนื่องจากมันมีรายละเอียดมากมายที่เราต้องพิจารณาเช่น ความเร็วในการพิมพ์, พิมพ์แบบถ่ายโอนความร้อนหรือพิมพ์ด้วยความร้อนโดยตรง และความละเอียดในการพิมพ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆที่มักจะถูกมองข้ามไป ซึ่งความเป็นจริงแล้วเราควรจะพิจารณาอย่างรอบคอบในระหว่างขั้นตอนการเลือกเครื่องพิมพ์

การบริการ

ไม่ว่าบริษัทนั้นจะมีการบริการของบริษัทเองหรือมีผู้ให้บริการภายในท้องถิ่น ภาพรวมของการบริการนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง มันก็เหมือนกับเครื่องของรถยนต์ เครื่องยนต์พิมพ์นั้นมีส่วนประกอบอยู่เป็นจำนวนมากและมันก็มีตารางเวลาในการบำรุงรักษา เช่นการทำความสะอาด
, การซ่อมบำรุง และในบางครั้งก็อาจจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนสำคัญเช่น หัวพิมพ์หรือลูกกลิ้ง ถ้ารายการเหล่านี้เปลี่ยนยาก หรือบางพื้นที่ในเครื่องพิมพ์นั้นมีความยากลำบากในการทำความสะอาด ผลที่ตามมาคือการพิมพ์ที่คุณภาพไม่ดีทำให้ผู้ใช้ไม่พึงพอใจและทำให้สายการผลิตหยุดชะงัก คุณภาพในการพิมพ์นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการไม่เพียงแค่หัวพิมพ์ที่สะอาดหรือลูกกลิ้งที่มีมาตรฐาน ชิ้นส่วนเหล่านี้ควรจะทำความสะอาดได้ง่ายและเปลี่ยนอะไหล่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เครื่องยนต์พิมพ์รุ่นใหม่หลายๆรุ่นถูกออกแบบให้สามารถเปลี่ยนหัวพิพม์ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือและสามารถเปลี่ยนลูกกลิ้งได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้การบำรุงรักษาชิ้นส่วนที่สำคัญนั้นทำได้ง่ายขึ้นและช่วยให้การทำงานของเครื่องพิมพ์ไม่หยุดชะงัก และเมื่อต้องการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์มากขึ้นนอกเหนือจากการทำความสะอาดและเปลี่ยนชิ้นส่วนแล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องสามารถถอดออกจากอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย และเครื่องพิพม์ที่สามารถทำเช่นนี้ได้เราจะเรียกว่า เครื่องยนต์พิมพ์ OEM (OEM Print Engine) เครื่องพิมพ์ที่สามารถถอดและติดตั้งได้ง่ายนั้นมีข้อที่ได้เปรียบอยู่ 2 อย่างด้วยกันคือ 1. การบำรุงรักษาจะทำได้ง่ายกว่าเนื่องจากสามารถถอดออกมาตรวจสอบชิ้นส่วนสำคัญได้หมดทุกชิ้น 2. ในกรณีฉุกเฉินที่ทำให้เราต้องยกเครื่องพิมพ์ออกมาซ่อม เราสามารถนำเครื่องพิมพ์สำรองเข้าไปติดตั้งแทนที่ได้ทันที ทำให้การทำงานไม่หยุดชะงัก จากนั้นต้องมาดูว่าเวลาในการบำรุ่งรักษานั้นเหมาะสมหรือไม่ มันเป็นเรื่องสำคัญมากในการเข้าถึงชิ้นส่วนสำคัญได้โดยง่ายและสามารถบำรุงรักษาได้โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนในพื้นที่อื่น สอบถามผู้ให้บริการทุกครั้งเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงานกับเครื่องพิมพ์ที่ที่แตกต่างกันและดูลักษณะโดยรวมภายในของเครื่องพิมพ์ว่าเหมาะสมกับการใช้งานและบำรุงรักษาหรือไม่

การเชื่อมต่อ

เครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่จะมีอินเตอร์เฟซให้เลือกมากมาย แต่จริงๆแล้วการใช้งานโดยส่วนมากก็จะใช้เพียงแค่แบบเดียว เพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องตรวจสอบให้แน่นอนว่าจ่ายเงินให้กับสิ่งที่ต้องการจริงๆ คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์มากกับการใช้งานนั่นก็คือ อินเตอร์เฟซที่สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเรียกว่าอินเตอร์เฟซแบบ “Plug and Play” มันจะช่วยในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบของการเชื่อมต่อ หรืออินเตอร์เฟซอันเก่ามีปัญหา ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้อินเตอร์เฟซที่ติดตั้งรวมอยู่กับเมนบอร์ด เวลามีปัญหาจะต้องเปลี่ยนใหม่หมดทั้งชุดซึ่งทำให้เสียค่าใช้จ่ายมาก และยังทำให้การทำงานหยุดชะงัก แต่สำหรับ Plug and Play นั้น คุณสามารถเปลี่ยนเฉพาะอินเตอร์เฟซได้โดยใช้เวลาไม่นานนัก ทำให้ลดค่าใช้จ่ายลงและสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

พันธสัญญา

เครื่องยนต์พิมพ์นั้นถูกใช้ในระบบการพิมพ์และติดฉลากอัตโนมัติซึ่งมันมีความแตกต่างกับเครื่องพิมพ์ฉลากแบบทั่วไปเป็นอย่างมาก เครื่องพิมพ์ฉลากโดยทั่วไปนั้นจะสามารถพิมพ์งานได้ไม่มาก หรือใช้เวลานานในการทำงานที่ค่อนข้างเยอะ รวมไปถึงการใช้งานในออฟฟิตหรือที่อื่นๆที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการป้องกันอยู่แล้ว แต่ในส่วนของเครื่องยนต์พิมพ์นั้นทำงานได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงต่อวัน 7วันต่อสัปดาห์ และแน่นอนมันสามารถใช้ได้ในโรงงานได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเครื่องยนต์พิมพ์นั้นต้องทำงานหนัง สิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณจะต้องนำมาพิจารณาในการเลือกใช้เครื่องยนต์พิมพ์นั้นคือ การออกแบบตัวเครื่องให้สะดวกในการใช้งาน การพัฒนาและทีมคอยช่วยเหลือตลอดจนรวมไปถึงประวัติความเป็นมาของยี่ห้อนั้นว่ามีความน่าเชื่อถือในตลาดมากเพียงใด คุณจะเลือกเครื่องยนต์พิมพ์จากผู้ผลิตที่ดำเนินธุรกิจนี้เป็นหลัก หรือเลือกผู้ผลิตที่ดำเนินธุรกิจนี้เป็นธุรกิจรองซึ่งไม่ค่อยให้ความสำคัญและขาดการช่วยเหลือทางด้านเทคนิคต่างๆ ? คำถามนี้อาจจะยังไม่สำคัญในวันนี้ แต่ถ้าวันใดที่คุณต้องการความช่วยเหลือจากทางผู้ผลิตเรื่องนี้จะสำคัญกับคุณมาก

การใช้งาน

การคำนึงถึงผู้ใช้งานเครื่องพิมพ์นั้นมักจะถูกมองข้ามมากที่สุด แต่มันก็เป็นเรื่องสำคัญมากอีกเรื่องหนึ่ง เครื่องยนต์พิมพ์นั้นไม่ใช่แค่เราซื้อมาใช้แล้วก็จบขั้นตอนทั้นที เพราะจะถูกใช้งานด้วยคน หมายถึงจะต้องมีคนคอยคุมเครื่องในการทำงานเพราะเครื่องพิมพ์นั้นต้องมีการใส่ฉลาก เปลี่ยนริบบอน และที่สำคัญมันต้องมีการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆในกรณีที่เราใช้งานเครื่องพิมพ์ในหลายกระบวนการ ส่วนใหญ่แล้วการที่เครื่องพิมพ์นั้นจะหยุดทำงานเป็นเพราะว่าต้องมีการเปลี่ยนฉลากและริบบอนและขั้นตอนนี้จะต้องทำได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะถ้าขั้นตอนนี้ทำได้เร็วและถูกต้องมันช่วยให้คุณมีเวลาในการทำงานมากขึ้น ในขั้นตอนการเลือกเครื่องยนต์พิมพ์นั้นควรจะต้องทดลองใส่ฉลากและริบบอนเพื่อดูว่าสามรถทำงานได้สะดวกรวดเร็วหรือไม่และให้ความสำคัญกับความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ขั้นตอนนี้ต้องเป็นขั้นตอนที่ง่ายใช้เวลาเรียนรู้น้อยหรือไม่ต้องเรียนรู้ก็สามารถทำได้ และมันควรจะง่ายสำหรับคนทำงานด้วย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์มีปุ่มควบคุมที่ค่อนข้างใหญ่มีจอ LCD แสดงผลในการทำงานที่ชัดเจนและง่ายต่อการอ่าน เมนูการใช้งานจะต้องง่ายและครงทุกฟังก์ชั่นการทำงาน ยกตัวอย่างเช่นเมนูการใช้งานควรจะมีฟังก์ชั่นเฉพาะสำหรับการทำงานเป็นประจำทุกวันซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการใช้งานมาก การตั้งค่าแบบครั้งเดียวควรจะมีเมนูแยกออกมาเฉพาะซึ่งจะรวบรวมการตั้งค่าที่จำเป็นไว้ ทำให้ผู้ใช้งานไม่สันสนและสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การรองรับข้อมูล

ในปัจจุบันฝ่าย IT ของแต่ละบริษัทนั้นจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกเครื่อพิมพ์ ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่แล้วเครื่องพิมพ์นั้นจะถูกใช้งานโดยฝ่ายผลิตก็ตาม แต่บางส่วนของเครื่องพิมพ์นั้นจะเชื่อมต่อกับข้อมูลเครือข่ายขององค์กรดังนั้นจึงเป้นความรับผิดชอบของฝ่าย IT ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์แต่ละยี่ห้อนั้นจะมีการเขียนโปรแกรมไว้สำหรับใช้งานเป็นของตัวเองหรือที่เราเรียกว่าภาษาของเครื่องพิมพ์ ยกตัวอย่างเช่น ยี่ห้อ “A” จะใช้ภาษา “APL” ส่วน ยี่ห้อ “B” จะใช้ภาษา “BPL” เป็นต้น และถ้าหากบริษัท ใช้เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ “A” ในการพิมพ์ฉลากภายในออฟฟิตอยู่แล้ว มันเป็นตรรกะง่ายๆที่ว่า บริษัทใช้ยี่ห้อ “A” อยู่ เพราะฉนั้นเราซื้อยี่ห้อ “A” มาใช้ในโรงงานผลิตจะดีที่สุด มันง่ายมั้ย? ใช่ , มันเป็นเรื่องจริง? ใช่ , มันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง? อาจจะไม่ใช่เสมอไป เพราะว่าสภาพการใช้งานในออฟฟิตกับในโรงงานนั้นต่างกันอย่งสิ้นเชิง ตัวเครื่องพิมพ์เองนั้นต้องถูกออกแบบเพื่อให้ใช้งานได้ในสภาพแล้วล้อมภายในโรงงานและสามารถทำงานได้หลากหลาย ที่สำคัญการทำงานต้องไม่เกิดผลเสียกับระบบสายการผลิต เครื่องพิพม์ที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเฉพาะจะทำให้การทำงานของคุณติดขัดและก่อให้เกิดผลเสียกับการผลิตได้ ถึงแม้ว่าการเชื่อมต่อข้อมูลจะเป็นเรื่องที่สำคัญแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญอันดับแรงที่จะนำมาเป็นเหตุผลในการเลือกใช้เครื่องยนต์พิมพ์ เพราะในปัจจุบันเครื่องยนพิมพ์หลายๆรุ่นนั้นสามารถทำงานได้หลายภาษาและสามารถนำมาเชื่อมต่อกับข้อมูลที่มีอยู่ได้ทันที นั่นหมายความว่า ยี่ห้อ “B” สามรถทำงานร่วมกับ APL และ BPL ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนี่จะทำให้คุณสามารถเลือกเครื่องยนต์พิมพ์ที่เหมาะกับการทำงานของคุณได้อย่างดีที่สุด ในขั้นตอนการเลือกเครื่องยนต์พิมพ์นั้นจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับยี่ห้และรุ่นของเครื่องยนต์พิมพ์ ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นคุณจะไม่สามารถเห็นได้จากโบรชัวร์หรือเอกสารต่างๆ แต่คุณจะต้องทดลองให้เห็นถึงขั้นตอนการทำงานและการทำงานจริงของเครื่อง มันจะช่วยให้คุณเลือกเครื่องพิมพ์ได้เหมาะสมตรงตรามความต้องการของคุณได้มากที่สุด