วิธีเลือกริบบอนที่ถูกต้อง
ริบบอนถ่ายโอนความร้อนนั้นมีหลายประเภท และถ้าเลือกใช้ผิดสามารถทำให้ฉลากนั้นใช้งานไม่ได้ เพราะงานพิมพ์จะไม่มีคุณภาพ หมึงอาจจะหายหรือจางลง และที่สำคัญการเลือกริบบอนผิดจะทำให้การทำงานของคุณช้าลงอีกด้วย การเลือกริบบินที่ถูกต้องนั้นจะต้องดูวัสดุที่ใช้ในการผลิตฉลากด้วย และถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการเลือกวัสดุของฉลาก เข้าไปดูได้ที่ การเลือกใช้ฉลาก ริบบอนนั้นจะมีสามประเภทด้วยกันคือ Wax, Wax/Resin และ Resin

 

Scratch/Chemical
Heat Resistance

Label Stock Compatibility

Typical Applications

Wax 

Poor

Versatile; typically coated paper

Short term; shipping labels, compliance labeling

Wax/Resin

Good

Versatile; typically coated paper or coated synthetics

Bin location labels, horticulture tags, healthcare labels

Resin

Great

Polyester, polyimide, polypropylene, polyethylene

Chemical drum labels, circuit board labels, agency recognized labels

ริบบอนส่วนมากนั้นจะเป็นสีดำ แต่ในปัจจุบันก็ได้มีการผลิตริบบอนที่เป็นสีขึ้นมาแล้ว รวมไปถึงหมึกพิมพ์ที่เป็นโลหะ