อินเทอร์เฟซ

 

การ์ดอินเทอร์เฟซสำหรับการสื่อสาร
เครื่องพิมพ์สำหรับงานอุตสหกรรมของ ซาโต้ ทุกรุ่นใช้โมดูลอินเทอร์
เฟซปลั๊กอินเพื่อให้มีความยืดหยุ่นสูงสุด สามารถเปลี่่ยนอุปกรณ์
ดังกล่าวได้ง่ายภายในหน้างานเพื่อให้รองรับกับโฮสต์อินเทอร์เฟซที่ใช้
งานทั่วไป โมดูลอินเทอร์เฟซปลั๊กอินสามารถใ้ช้งานได้หัวต่อ
Parallel ความเร็วสูง, ซีรีส์ RS232, ซีรีส์ RS485, Wireless
802.11g และอีเธอร์เน็ต 10/100 BaseT สำหรับเครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะ
ของ ซาโต้ หรือเครื่องพิมพ์อื่นๆ และอะแด็ปเตอร์อินเทอร์เฟซภาย
นอกสามารถใช้งานได้กับอีเธอร์เน็ต USB, 10/100BaseT และการ
เชื่อมต่อแบบ IBM Coax/Twinax

 • GL408/412e
 • GT408/412/424e
 • CL408/412e
 • CL608/612e
 • M5900RVe
 • M10e
 • CLe RFID
 • M84Pro
 • D508/512
 • CT400/410
 • Lt408
 • ซีรีส์ S84  
 • M8459Se
 • M8460Se
 • M8485Se
 • M8490Se
 • M84Se RFID
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดคลิกที่นี่