เครื่องกรอฉลาก

 

เครื่องกรอฉลาก- RWG500
เครื่องกรอฉลากนี้เหมาะสำหรับการพิมพ์จำนวนมากต่อการสั่งพิมพ์หนึ่งครั้ง และรองรับม้วนฉลากที่มีความกว้างสูงสุดถึง 5 นิ้ว (อุปกรณ์เสริมขยายได้ถึง 7 นิ้ว) พร้อมกับม้วน O.D. ที่มีขนาดสูงสุด 8 นิ้ว สามารถเก็บสะสมพลังงานในตัวพร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมโมดูลพลังงานภายนอก
  • GL408/412e
  • CLe RFID
  • M84Pro
  • CL408/412e
  • M5900RVe
  • CT400/410**
  • CL608/612e
  • GT408/412/424e*
* ต้องใช้พอร์ต EXT
** ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกเท่านั้น
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดคลิกที่นี่