วัสดุสำหรับสื่อการพิมพ์ 


แผ่นป้าย ตั๋ว สายรัดข้อมือ การ์ด ใบเสร็จรับเงิน และริบบอนอื่นๆ ที่มีคุณภาพสูง

 

โซลูชันการติดฉลากของซาโต้ ผลิตขึ้นตามความต้องการเฉพาะของคุณไม่ว่าจะเป็นขนาดพิเศษ กาวชนิดพิเศษหรือวัสดุพิเศษ ฉลากของ ซาโต้ ผลิตขึ้นภายในบริษัทด้วยวัสดุคุณภาพสูงสุดเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงผู้เชี่ยวชาญของเราในการออกแบบฉลากรับประกันถึงคุณภาพ เมื่อคุณต้องการข้อมูลก่อนการจัดพิมพ์ เช่น โลโกบริษัท ที่อยู่ และภาพของบริษัท ซาโต้ เสนอฉลากสำหรับเครื่องพิมพ์ด้วยความร้อนโดยตรง ฉลากสำหรับเครื่องพิมพ์แบบถ่ายโอนความร้อน ฉลากสำหรับฟิล์มสังเคราะห์ ซึ่งผลิตมาเป็นพิเศษเพื่อรองรับคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ ซาโต้ เพื่อรับประกันด้านการบริการที่มีคุณภาพ และลดระยะเวลาที่เครื่องใช้งานไม่ได้ให้น้อยลง สำนักงานในภูมิภาคของเราจะจัดเก็บสินค้าคงคลังสำหรับฉลากที่ใช้งานบ่อยที่ สุดไว้พร้อมให้บริการ

นอกจากนี้ ซาโต้ ยังสามารถออกแบบและพิมพ์ฉลาก (เช่น ฉลากที่ใช้ในการกำกับดูแล หรือการปิดผนึก เป็นต้น) สำหรับ
คุณด้วยทีมนักออกแบบฉลากของเรา ซาโต้ ยังสามารถช่วยเหลือในกรณีที่คุณต้องการข้อมูลก่อนการจัดพิมพ์ เช่น
โลโกหรือที่อยู่บริษัท หรือแม้แต่ภาพของบริษัท 

 

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่นี่

 

การปิดผนึกแบบพิเศษ และ ฉลากสินค้าสำหรับความต้องการหลากหลาย


ภาพการ์ตูนเหมือน
สติ๊กเกอร์การ์ตูนเสมือนตัวคุณ สามารถทำให้นามบัตรของคุณดูน่าสนใจและน่าจดจำ
อกี ทั้งยังทำให้เป็น การเริ่มบทสนทนาที่ดีจากนามบัตรของคุณอีกด้วย
ขนาดของสติกเกอร์คุณสามารถออกแบบตามความต้องการของคุณเองได้


   
กาวชนิดพิเศษ


 

ฉลากที่ติดอย่บนผลิตภัณฑ์แบบมีกาวด้านเดียว ง่ายต่อการลอกออก
เหมาะสำหรับงานลงทะเบียนและจุดประสงค์ อื่น ๆ


     
Tag

 


 

ทำมาจากวัสดุที่เหนียวและแข็งสำหรับความทนทาน Tag
ของเรามีทั้งแบบมีกาวและแบบไม่มีกาว

     
ฉลาก RFID


ฉลาก RFID นั้นมีไมโครชิป ฝังอยู่ใุนฉลาก ซึ่ง สามารถใช้รับและส่งสัญญาณข้อ
มูลไปสู่ตัวอ่า่นโปรแกรม SATO FLAGTAGSolutionTM
คือ การพัฒนาที่ยื่งใหญ่ในอุตสาหกรรม ในการติดลงไปในฉลาก
สามารถทำงานได้ดีใน เหล็ก อลูมิเนียม และ ของเหลว


     
สติ๊กเกอร์ป้องกันการเปิดใช้   

ฉลาก ที่ได้ออกแบบมาพิเิศษ ที่สามารถใชไ้ด้ครั้งเดียว
ไม่สามารถนำกลับมาใชไ้ด้ใหม่ ดีสำหรับป้องกันการถูก
ขโมยและการใช้ไปในทางที่ผิด


 
 
 
Void Labels

เมื่อลอกฉลากออก ผิวหน้าของฉลากจะไม่ติดเป็นรอยกับผลิตภัณฑ์สินค้านั้น


     
ฉลากพิเศษแบบระบบความปลอดภัย

ทำมาจากหมึกพิเศษที่พิมพ์ลงไปในฉลาก สามารถอ่านได้เฉพาะจาก
ตัวอ่านที่มีแสงยูวีและแสงนีออน

     
กระดาษกาวแบบทึบแสง

กาวชนิดพิเศษที่ทึบแสง เมื่อฉลากถูกนำไปพิมพ์ทั้งสองด้าน
จะไม่สามารถมองเห็นงานพิมพ์อีกด้านได้