ชุดขยายหน่วยความจำ

 


ชุดขยายหน่วยความจำ
ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติในการขยายหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ ซาโต้ ในการจัดเก็บแบบอักษร TrueType™ ไว้ภายใน รวมถึงการสร้างคลังภาพและต้นแบบของแผ่นป้ายอย่างไม่จำกัดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้งานประเภทต่างๆ
 • GL408/412e
 • CL408/412e
 • CL608/612e
 • M5900RVe
 • CLe RFID
 • M84Pro
 • M8459Se
 • M8460Se
 • M8485Se
 • M8490Se
 • M84Se RFID
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดคลิกที่นี่