สินค้าที่ยกเลิกการจำหน่าย

รุ่น

วันสิ้นสุดการจำหน่าย

สินค้าทดแทน

รุ่น ค้าปลีก

XL4e

กุมภาพันธ์ 2553

TG3*

DR300

สิงหาคม 2553

DR308e

รุ่น เครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะขนาดกระทัดรัด

CX400

กันยายน 2553

CG4

MB200

กุมภาพันธ์ 2549

MB20xi

MB400

เมษายน 2549

MB400i

Labeling Robot

AL80

มกราคม 2549

AL800*

AL110

มีนาคม 2548

AL800* 

*กรุณาติดต่อพนักงานขาย 

หมายเหตุ :

1. สนันสนุนอะไหล่สำหรับสินค้าที่ยกเลิกการจำหน่ายเป็นระยะเวลา 5 ปี
2. สินค้าทดแทนเลือกจากการเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านคุณสมบัติและหลักการทำงาน
3. สินค้าทดแทนไม่สามารถเทียบเคียงกับสินค้าที่ยกเลิกจำหน่ายได้ 100% 


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา.