สินค้าที่ยกเลิกการจำหน่าย

รุ่น

วันสิ้นสุดการจำหน่าย

สินค้าทดแทน

รุ่น อุตสาหกรรม 
 CL4e  กรกฎาคม 2557  cL4NX
  GT4e กรกฎาคม 2557  cL4NX
 GL4e กรกฎาคม 2557  cL4NX
  M5900RVe  กรกฎาคม 2557   cL4NX
 cL6e กันยายน 2558   cL6NX

รุ่น ค้าปลีก

XL4e

กุมภาพันธ์ 2553

TG3*

DR300

สิงหาคม 2553

DR308e

รุ่น เครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะขนาดกระทัดรัด

CX400

กันยายน 2553

CG4

MB200

กุมภาพันธ์ 2549

MB20xi

MB400

เมษายน 2549

MB400i

Labeling Robot

AL80

มกราคม 2549

AL800*

AL110

มีนาคม 2548

AL800* 

*กรุณาติดต่อพนักงานขาย 

หมายเหตุ :

1. สนันสนุนอะไหล่สำหรับสินค้าที่ยกเลิกการจำหน่ายเป็นระยะเวลา 5 ปี
2. สินค้าทดแทนเลือกจากการเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านคุณสมบัติและหลักการทำงาน
3. สินค้าทดแทนไม่สามารถเทียบเคียงกับสินค้าที่ยกเลิกจำหน่ายได้ 100% 


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา.