เครื่องสแกนและอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบเคลื่อนที่  

   
ซาโต้ ได้ร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องสแกน อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบเคลื่อนที่และผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ ในการตอบสนองความต้องการในการเก็บข้อมูลของลูกค้าโดยหนึ่งในตัวเลือกผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องสแกนที่มีหลากหลายชนิด ทั้งแบบไร้สาย แบบติดตั้งประจำที่หรือแบบพกพา พร้อมความสามารถในการอ่านแบบเชิงเส้น แบบสองมิติ และ RFID คอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมฟังก์ชั่นการเก็บข้อมูลแบบไร้สาย (802.11 b/g) หรือแบบ แบตช์ และทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows Mobile, Linux หรือ Palm OS และอื่นๆ  

 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดคลิกที่นี่