ซีรีส์ GTe | เครื่องพิมพ์สำหรับอุตสาหกรรมด้วยระบบถ่ายโอนความร้อน

 

เครื่องพิมพ์สำหรับงานอุตสาหกรรม

The GT4e is the fastest thermal barcode printer in its class. Easy to use LCD Display & intuitive keypad helps increase productivity.


ซีรีส์ GTe
ด้วยความเร็วในการพิมพ์ถึง 12 นิ้ว/วินาที และด้วยการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง ทำให้เครื่องพิมพ์ บาร์โค้ดความร้อน GTe ถูกจัดเป็นเครื่องพิมพ์ที่มีความเร็วสูงที่สุดในบรรดาเครื่องพิมพ์ประเภทนี้ ซีรีส์ GTe มีจอ LCD ที่ใช้งานง่าย พร้อมแผงสั่งงานที่ชาญฉลาดซึ่งง่ายต่อการฝึกใช้งาน และเพิ่มความสามารถใน การผลิต

วิธีการพิมพ์:
แบบความร้อนโดยตรง/แบบโอนความร้อน
ความกว้างของการพิมพ์
4.1 นิ้ว

ความกว้างของสิ่งพิมพ์
1 ถึง 5.1 นิ้ว
ความเร็วในการพิมพ์ (สูงสุด):
12 นิ้วต่อวินาที - GT408e
12 นิ้วต่อวินาที - GT412e
 6 นิ้วต่อวินาที - GT424e

ความละเอียด
203, 305 หรือ 609 จุดต่อนิ้ว
หน่วยความจำ:
เพิ่มหน่วยความจำเสริมได้ 6MB
  • ชุดเครื่องพิมพ์แบบไม่มีกระดาษรอง
  • อุตสาหกรรมการผลิต
  • โลจิสติกส์
  • การขนส่ง
  • ยานยนต์
  • การขายปลีก
  • หน่วยงานราชการ
  • สันทนาการ/ความบันเทิง
  • การบริการสุขภาพ
  • การปลูกพืชสวน
   
* พื้นที่หน่วยความจำขนาด 2 เมกะไบต์ สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบอักษร กราฟิก และ การจัดรูปแบบของผู้ใช้