M5900Rve | เครื่องพิมพ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน

 

เครื่องพิมพ์สำหรับงานอุตสาหกรรม

The M5900RVe is a rugged industrial direct thermal printer of high performance. Print head has a 2 million linear inch warranty!

M5900RVe
เป็นเครื่องพิมพ์อุตสาหกรรมที่มีความแข็งแรงทนทานบวกกับประสิทธิภาพชั้นสูงที่มีอยู่ในซีรีส์ “e” และถูกออกแบบมาสำหรับงานงานพิมพ์แบบความร้อนโดยตรงที่มีความต้องการสูงโดยเฉพาะ เครื่องพิมพ์รุ่นนี้ให้การรับประกันหนึ่งปี หรือ 2 ล้านนิ้ว หัวพิมพ์ M5900RVe ซึ่งใช้ในงานพิมพ์แบบความร้อนโดยตรง มีอายุการใช้งานมากกว่า 4 ล้านนิ้ว

วิธีการพิมพ์:
แบบความร้อนโดยตรง
ความกว้างของการพิมพ์:
4.4 นิ้ว

ความกว้างของสิ่งพิมพ์:
1.5 ถึง 5.1 นิ้ว
ความเร็วในการพิมพ์ (สูงสุด):
 6 นิ้วต่อวินาที
ความละเอียด:
203 จุดต่อนิ้ว
หน่วยความจำ:
RAM ขนาด 16 เมกะไบต์/Flash ขนาด 2 เมกะไบต์
  • การติดฉลากระบุมาตรฐาน
  • การขนส่ง/การตรวจรับ
  • WMS
  • การติดป้ายราคาค้าปลีก
  • การออกตั๋ว
   
 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กดเลือกที่นี้