เครื่องพิมพ์แบบสแตนอโลน

 

เครื่องพิมพ์อัจฉริยะแบบพกพาที่พิมพ์และจัดเก็บข้อมูลฉลาก โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องพิมพ์พกพา
ขนาดกะทัดรัด ที่เหมาะต่อการใช้งานติดฉลากบนชั้นวางสินค้าในร้านค้าปลีก และการติดฉลากสำหรับธุรกิจอาหารและการตรวจสอบย้อนกลับ


TH2
เครื่องพิมพ์อัจฉริยะแบบใช้งานเดี่ยวขนาด 2 นิ้ว

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่นี่