ซีรีส์ CT4i | เครื่องพิมพ์ด้วยระบบถ่ายโอนความร้อนแบบตั้งโต๊ะที่เน้นปริมาณการพิมพ์

 

เครื่องพิมพ์แบบตั้งโต๊ะขนาดกระทัดรัด

CT4i | High Volume Desktop Thermal Printer: The CT4i direct or thermal printers will print continuously, without pausing between labels, even with changes in data and graphics on every label.
      ด้วย RISC CPU แบบ 32 บิต ความเร็วในการพิมพ์ 6นิ้วต่อวินาที ความสามารถในการจัดพิมพ์ถึง 600 จุดต่อนิ้ว รวมถึงการเชื่อมต่อแบบไร้สายซีรีส์ CT4i เป็นเครื่องพิมพ์ประสิทธิการทำงานสูงซึ่งมีรูปทรงกระทัดรัด CT4i คือเครื่องพิมพ์ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานในพื้นที่จำกัด กรอบตัวเครื่องแบบต้านจุลินทรีย์ทำให้เครื่องพิมพ์เหมาะกับงานด้านสุขอนามัยที่ต้องการความสะอาดและปลอดเชื้อโรค ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

วิธีการพิมพ์:
แบบความร้อนโดยตรง หรือแบบโอนความร้อน
ความกว้างของการพิมพ์:
4.1 นิ้ว

ความกว้างของสิ่งพิมพ์::
1 ถึง 4.6 นิ้ว
ความเร็วในการพิมพ์ (สูงสุด):
ความละเอียด:
203, 305 หรือ 600 จุดต่อนิ้ว
หน่วยความจำ:
SRAM ขนาด 8 เมกะไบต์/Flash ขนาด 2 เมกะไบต์
 
 • การติดฉลากยา
 • การพิมพ์ปลอกแขน
 • การติดป้ายอุปกรณ์
   
 • การทำเครื่องหมายค้าปลีก
 • การขนส่ง/การตรวจรับ
 • การติดฉลากระบุมาตรฐาน
   
 • การบริการสุขภาพ
   
 •  วีดิโอฝึกสอน
 
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กดเลือกที่นี้