ซอฟต์แวร์

ซาโต้ มีซอฟแวร์ทางเลือกที่ครอบคลุมซึ่งตรงตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนความต้องการของตลาด และการใช้งานที่แตกต่างกัน โซลูชันของ ซาโต้ ตอบสนองความต้องการของนักพัฒนา, ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ใช้งานทั่วไป เริ่มตั้งแต่การเคลื่อนย้ายติดตั้ง และการสนับสนุนฮาร์แวร์ ซาโต้ ไปจนถึงการปรับปรุง และพัฒนาซอฟแวร์ใช้งาน และบริการเชื่อมต่อกับ ERP/WMS และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ
 
ไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์
ไดรฟ์เวอร์เวอร์ชั่นล่าสุดช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อ และจัดพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้

ซอฟแวร์ออกแบบป้ายฉลาก
ตระกูลผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์ออกแบบป้ายฉลากแบบ professional สำหรับเครื่อง desktop, มือถือ และผู้ใช้งานระบบเครือข่าย

วิธีการออกแบบป้ายฉลากแบบ Enterprise
การพิมพ์ที่แนบเนียนจาก ERP/WMS หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคุณ