บริการด้านอาหารและการกระจายสินค้า

โซลูชั่นการพิมพ์ของ ซาโต้…อาหารอัจฉริยะ!

 

ซาโต้ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมระบบบ่งชี้อัตโนมัติและการเก็บข้อมูล (Automatic
Identification and Data Collection หรือ AIDC) และผู้นำด้านโซลูชั่นการพิมพ์บาร์โค้ด การติด
ฉลาก และ EPC/RFID ให้บริการโซลูชั่นการติดป้ายบาร์โค้ดต่างๆ สำหรับการติดตามและการค้นหา
ผลิตภัณฑ์อาหาร สิ่งสำคัญสำหรับผู้จัดจำหน่ายอาหารคือมีความชัดเจนและสามารถตรวจสอบย้อนกลับ
ที่มาของสินค้าทั้งหมดได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานและต่อผู้บริโภค

โซลูชั่นการพิมพ์ของ ซาโต้ ช่วยให้คุณสามารถควบคุมและตรวจสอบย้อนกลับข้อมูล เพื่อจัดการสินค้า
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เริ่มตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคและย้อนกลับไปยังผู้จัดจำหน่าย
คุณจะสามารถระบุผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการปนเปื้อนหรือเสียหายได้อย่างรวดเร็ว และเรียกคืนได้อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้
ยังสามารถติดตามกล่อง สินค้าหรือทรัพย์สินที่ต้องการนำกลับมาใช้ หรือสินค้าแบบส่งคืน
เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลด ต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพ ซาโต้...อาหารอัจฉริยะ!!

สายการผลิต ซาโต้ ทั้งหมดประกอบด้วยเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อนโดยตรงและเครื่องพิมพ์แบบถ่าย
โอนความร้อน เครื่องพิมพ์ OEM อุปกรณ์เสริมของเครื่องพิมพ์ ซอฟต์แวร์การออกแบบฉลาก
ฉลากชนิดต่างๆและหมึกพิมพ์ 
 

 • Wipe-on Labeling System for Clamshell Packaging
  Andrew & Williamson Fresh Produce Co. installed a SATO thermal printer to accommodate their wipe-on applicator.
 • New Line, New Bottles: SATO Plays a Part
  Switching from glass to a PET bottle and the installation of a new packaging line is paying big dividends for Claude's Sauces, Inc., El Paso, TX.
 • Produce Company Overcomes Labeling Challenge
  A well-designed label communicates important product information, helps manufacturers and shippers comply with government and industry regulations and standards, and (if bar codes are involved) acts as the cornerstone for automated tracking and shipping applications.
 • Fish Gets Case-Ready
  Angling for a share of the case-ready retail market, Beaver Street Fisheries commits itself to the business, hook, line and sinker, with high-speed tray-wrapping lines that produce 2,400 trays per hour of case-ready fish.
 • No Holes in Labeling Program at Krispy Kreme
  The doughnut maker's box labels go round and round -- but they always end up in exactly the right place, thanks to a custom labeling solution
 • Dry-Bean Country
  A new packaging line at L.H. Hayward runs 1-, 2- and 4-lb bags of dry beans on two vertical form/fill/seal machines.
 • Sea Breeze Deploys Low-Volume Printing Solution
  There have not been many options for budget-conscious customers that need a quality printer for low-volume production lines.  
 • SATO Print Engines on 17 tomato-packing lines
  Packaging labels play a key role in the supply chain. A new label print-and-apply system by Cheetah Systems using SATO print engines improves label accuracy by almost double.
 • Fruit packer conquers Produce Traceability Initiative challenge
  Sun Valley Packing Co., a fruit grower and packer with 10 different case-packing and labeling/coding lines, finds a high degree of flexibility with their choice of a PA5750 E-Series all-electric labeler from Diagraph, utilizing a Model S8408 print engine from SATO America.
 • Conference Badges Hold More Information
  Austin Travel is a corporate travel agency that organises large business conferences
 • Fresh Sandwich Labelling
  A French bakery products leader worldwide who also offers "French style" quick service concepts with Take-Aways and Snack Corners across Europe.
 • Makin Bacon
  Bryan Foods is a large pork processor based in Mississippi. Having built a new distribution centre (DC), they required a paperless inventory control and shipping system for managing the warehouse.