ภาครัฐ

 

โซลูชั่นการพิมพ์ของ ซาโต้…ลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง!

 

 


ภาครัฐ

ซาโต้ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมระบบบ่งชี้อัตโนมัติและการเก็บข้อมูล (Automatic Identification and Data Collection หรือ AIDC) และผู้นำด้านโซลูชันการพิมพ์บาร์โค้ด การติดฉลาก และ EPC/RFID ให้บริการโซลูชั่นการติดป้ายบาร์โค้ดสำหรับเครือข่ายขนาดใหญ่ของหน่วยงานราชการ แท้จริงแล้วการใช้งานจำนวนมากที่มีอยู่ทั่วทั้งภาครัฐจะพบเกือบทุกการใช้งานในภาคเอกชนที่มีส่วนร่วม

ภาครัฐได้รวมระบบต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันสำหรับธุรกิจด้านความปลอดภัย การรักษาพยาบาล การค้าปลีก โลจิสติกส์ การขนส่ง การบังคับใช้กฎหมาย การบริการด้านอาหาร และการกระจายสินค้า และอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน นับตั้งแต่การระบุและการติดตามทรัพย์สินจนถึง การจัดการความปลอดภัยสาธารณะ บันทึกทางการแพทย์ หนังสือในห้องสมุด บัตรประจำตัวเลือกตั้ง และการจัดเก็บรายได้ หน่วยงานราชการจึงจำเป็นต้องมีโซลูชั่นจำนวนมหาศาลที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงความสามารถในการผลิต ลดค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง และลดต้นทุนการผลิต โซลูชั่นการพิมพ์ของ ซาโต้ ช่วยภาครัฐและผู้เสียภาษีโดยการลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง!

สายการผลิต ซาโต้ ทั้งหมดประกอบด้วยเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อนโดยตรงและเครื่องพิมพ์แบบถ่ายโอนความร้อน เครื่องพิมพ์ OEM อุปกรณ์เสริมของเครื่องพิมพ์ ซอฟต์แวร์การออกแบบฉลาก ฉลากและหมึกพิมพ์ ตลอดจนครอบคลุมภายใต้สัญญา GSA ของ ซาโต้