การบินอวกาศ

 

โซลูชั่นการพิมพ์ของ ซาโต้…ทะยานสู่ความสำเร็จ!

 

 
การบินอวกาศ

ซาโต้ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมระบบบ่งชี้อัตโนมัติและการเก็บข้อมูล (Automatic Identification and Data Collection หรือ AIDC) และผู้นำด้านโซลูชั่นการพิมพ์บาร์โค้ด การติดฉลาก และ EPC/RFID ให้บริการเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่แข็งแรงทนทานในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการในการผลิตที่จำเป็นของอุตสาหกรรมการบินอวกาศ เป็นที่ทราบดีถึงความเชื่อถือได้และความทนทาน เครื่องพิมพ์ ซาโต้ พร้อมทั้งฉลากอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ซาโต้ จึงช่วยให้คุณสามารถติดฉลากเพื่อการระบุข้อมูลเฉพาะที่ยาวนานของชิ้นส่วนและส่วนประกอบส่วนใหญ่ได้

จากการติดตามส่วนประกอบของเครื่องบินที่ต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงความแม่นยำของข้อมูลสำหรับจัดการเอกสารข้อบังคับ SPEC2000 ที่สำคัญยิ่งควบคู่กับห่วงโซ่อุปทานการบินอวกาศ โซลูชันการพิมพ์บาร์โค้ดของ ซาโต้ จึงช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรขณะที่ปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิต ซาโต้…ทะยานสู่ความสำเร็จ!

สายการผลิต ซาโต้ ทั้งหมดประกอบด้วยเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อนโดยตรงและเครื่องพิมพ์แบบถ่าย โอนความร้อน เครื่องพิมพ์ OEM อุปกรณ์เสริมของเครื่องพิมพ์ ซอฟต์แวร์การออกแบบฉลาก ฉลากชนิดต่างๆและหมึกพิมพ์