ยานยนต์

 

โซลูชั่นการพิมพ์ของ ซาโต้…ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ!

 


ยานยนต์

ซาโต้ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมระบบบ่งชี้อัตโนมัติและการเก็บข้อมูล (Automatic Identification and Data Collection หรือ AIDC) และผู้นำด้านโซลูชั่นการพิมพ์บาร์โค้ด การติดฉลาก และ EPC/RFID ให้บริการเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่แข็งแรงทนทานในงานอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวางเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับที่สำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นปัจจัยที่สำคัญและเป็นแรงขับเคลื่อนจากความต้องการอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงคุณภาพและความเที่ยงตรงโดยไม่ต้องคำนึงถึงการผลิตแบบทันเวลาพอดี

ซาโต้ ช่วยให้ผู้ผลิต OEM และ Tier III สามารถออกแบบและพิมพ์ฉลาก AIAG, GM 1724A ที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งฉลากอื่นๆ ที่เป็นไปตามข้อบังคับของอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการรับและการติดตามสินค้าคงคลัง การควบคุมจนถึงการติดตามความคืบหน้าของงาน การขนส่งและการติดตามโลจิสติกส์ โซลูชั่นการพิมพ์บาร์โค้ดของ ซาโต้ จะช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิต ซาโต้…ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ!

สายการผลิต ซาโต้ ทั้งหมดประกอบด้วยเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อนโดยตรงและเครื่องพิมพ์แบบถ่าย โอนความร้อน เครื่องพิมพ์ OEM อุปกรณ์เสริมของเครื่องพิมพ์ ซอฟต์แวร์การออกแบบฉลาก ฉลากชนิดต่างๆและหมึกพิมพ์