การศึกษาและห้องสมุด

 

โซลูชั่นการพิมพ์ของ ซาโต้…เรียนรู้การประหยัดเวลา!

 

ซาโต้ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมระบบบ่งชี้อัตโนมัติและการเก็บข้อมูล (Automatic Identification and Data Collection หรือ AIDC) และผู้นำด้านโซลูชั่นการพิมพ์บาร์โค้ด การติดฉลาก และ EPC/RFID ให้บริการโซลูชันการติดป้ายบาร์โค้ดต่างๆ ซึ่งออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลา เพิ่มความปลอดภัย และปรับปรุงความสามารถในการผลิตโดยเป็นหนึ่งเดียวกัน เนื่องจากทั่วโลกได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในปัจจุบัน บัตรประจำตัวและสมาร์ทการ์ดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะรักษาระดับความปลอดภัยที่ยอมรับได้ภายใต้สิทธิความเท่าเทียมกันของนักศึกษา พนักงาน และประชาชนทุกท่าน

ซาโต้ ให้บริการโซลูชั่นการพิมพ์ที่ประหยัดเวลาในห้องสมุดและสถานศึกษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามหนังสือ ซีดีและวิดีโอ การระบุข้อมูลเฉพาะของบุคคลและทรัพย์สิน ความเร็วในการยืมและคืนหนังสือในห้องสมุด และการบำรุงรักษาสินค้าคงคลัง ซาโต้…เรียนรู้การประหยัดเวลา!

สายการผลิต ซาโต้ ทั้งหมดประกอบด้วยเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อนโดยตรงและเครื่องพิมพ์แบบถ่าย โอนความร้อน เครื่องพิมพ์ OEM อุปกรณ์เสริมของเครื่องพิมพ์ ซอฟต์แวร์การออกแบบฉลาก ฉลากชนิดต่างๆและหมึกพิมพ์