การขนส่งและโลจิสติกส์

 

โซลูชั่นการพิมพ์ของ ซาโต้...เชื่อในสิ่งที่เห็น!

 


ซาโต้ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมระบบบ่งชี้อัตโนมัติและการเก็บข้อมูล (Automatic Identification and Data Collection หรือ AIDC) และผู้นำด้านโซลูชั่นการพิมพ์บาร์โค้ด การติดฉลาก และ EPC/RFID ให้บริการโซลูชั่นการพิมพ์บาร์โค้ดที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้ในวงกว้าง เพื่อรับประกันว่าสินค้าและข้อมูลจะดำเนินไปอย่างราบรื่น การมองเห็นสินค้าตามเวลาจริงมีความสำคัญตั้งแต่การรับวัสดุจนถึงการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า

ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งฉลากจนถึงการรับส่งการพิมพ์แบบเคลื่อนที่ ฉลากอัจฉริยะ RFID สำหรับการติดตามทรัพย์สินที่มีค่าจนถึงการพิมพ์ฉลากสำหรับวัสดุที่ใกล้จะมาถึง โซลูชั่นการพิมพ์บาร์โค้ดของ ซาโต้ จะช่วยประหยัดเวลา ปรับปรุงความสามารถในการผลิต และเพิ่มความชัดเจนมากขึ้น ซาโต้…เชื่อในสิ่งที่เห็น!

สายการผลิต ซาโต้ ทั้งหมดประกอบด้วยเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อนโดยตรงและเครื่องพิมพ์แบบถ่าย โอนความร้อน เครื่องพิมพ์ OEM อุปกรณ์เสริมของเครื่องพิมพ์ ซอฟต์แวร์การออกแบบฉลาก ฉลากชนิดต่างๆและหมึกพิมพ์
 
 
 • Precision Print/Apply System for Newspaper Bundles
  New labeling approach helps The Washington Post implement high-efficiency 'microzone' advertising project.
 • 3PL Adds Customer Value with RFID 
  As more retailers and their suppliers turn to radio frequency identification (RFID) to help improve supply chain efficiency, an opportunity has arisen for third-party logistics providers to assist these companies with their RFID deployments.
 • Use RFID/GPS Solutions to Land More Customers
  This RFID (radio frequency identification) integrator plans to grow its sales 100% this year by combining RFID and GPS (global positioning system) technologies.
 • Show Off the Benefits of Wireless Printing
  Integrators like DataCapture Technologies, Inc. are almost exclusively installing — and increasing profits from — wireless bar code printing solutions.
 • Tracking Steel Tubing and Pipes
  Maruichi selected the CL408e label printer from SATO America to help track its raw materials and finished goods.
 • Color Point Tracks Finished Goods Orders with 100% Accuracy
  RFID system for order racking improves accuracy and saves money.
 • Labelling in Logistic Centres in Finland
  When SATO’s Business Partner in Finland, Meckelborg, was approached by Kesko Food, it was planning to move their ERP (Enterprise Resource Planning) system to SAP R/3 and simultaneously it wanted to renew its label printing operations.
 • Track/Trace Solutions for the Logistics Supply Chain
  Track/Trace solutions can provide numerous bits of information such as purchase order numbers, container numbers, bill of lading numbers customer information, item counts, weight, status and delivery date, freight charges, and more.
 • Adapt-a-lift/Hyster
  Adaptalift Hyster Forklift Rentals & Sales (ALL Hyster) was founded 30 years ago and since then has grown to become the largest privately owned forklift company in Australia.
 • Tickets Please!
  A regional rail company with many trains on daily runs was still issuing tickets manually. In local stations customers would request a ticket and receive a hand written version from the local stationmaster.