อรรถประโยชน์

 

โซลูชั่นการพิมพ์ของ ซาโต้…ส่องสว่างนำทาง!

 

ซาโต้ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมระบบบ่งชี้อัตโนมัติและการเก็บข้อมูล (AIDC) และผู้นำด้านโซลูชั่นการพิมพ์บาร์โค้ด การติดฉลาก และ EPC/RFID ให้บริการโซลูชั่นการพิมพ์แบบประจำที่และแบบเคลื่อนที่ที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้เป็นจำนวนมากเพื่อให้บริการลูกค้าของคุณได้ดีขึ้น ในโลกแห่งการแข่งขันสูงด้านอรรถประโยชน์นั้น สิ่งที่สำคัญคือการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าขณะที่ลดต้นทุนการผลิต 

ไม่ว่าจะเป็นการผลิตบัตรประจำตัวจนถึงการควบคุมการเข้าถึงการพิมพ์ใบเสร็จและบันทึกต่างๆ ในช่องข้อมูล การพิมพ์ฉลากอัจฉริยะ RFID จนถึงการติดตามทรัพย์สินและสินค้าคงคลังแบบเคลื่อนที่ได้ โซลูชั่นการพิมพ์บาร์โค้ดของ ซาโต้ จะช่วยปรับปรุงการบริการและความพึงพอใจของลูกค้าขณะที่เพิ่มความปลอดภัย ซาโต้…ส่องสว่างนำทาง!

สายการผลิต ซาโต้ ทั้งหมดประกอบด้วยเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อนโดยตรงและเครื่องพิมพ์แบบถ่าย โอนความร้อน เครื่องพิมพ์ OEM อุปกรณ์เสริมของเครื่องพิมพ์ ซอฟต์แวร์การออกแบบฉลาก ฉลากชนิดต่างๆและหมึกพิมพ์