การค้าส่ง

 

โซลูชั่นการพิมพ์ของ ซาโต้…ยินดีบริการ!

 


ซาโต้ ซึ่งเป็นผู้นำด้านการพิมพ์บาร์โค้ดตั้งแต่มีการนำเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบถ่ายโอนความร้อนเครื่องแรกมาใช้ในปี 2522 ให้บริการโซลูชั่นการพิมพ์บาร์โค้ดที่หลากหลาย เชื่อถือได้ และมีคุณภาพสูง เพื่อรับประกันการใช้งานผลิตภัณฑ์และข้อมูลที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ การมองเห็นสินค้าแบบเรียลไทม์มีความสำคัญตั้งแต่การรับวัสดุไปจนถึงการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า การดำเนินการในการค้าส่งต้องเชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพเพื่อให้กิจการดำรงอยู่ได้

ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ฉลากชนิดพกพาที่ประตูจนถึงการกลับไปติดฉลากในฟิลด์ซึ่งเป็นฉลากแบบสมาร์ทของ RFID สำหรับติดตามทรัพย์สินที่มีค่าอย่างเช่นแท่นวางสินค้า และไม่ว่าจะเป็นกล่องใส่ฉลากที่มีค่าสูงไปจนถึงชั้นสำหรับติดฉลากเพื่อเลือกและเก็บเข้าที่ โซลูชั่นการพิมพ์บาร์โค้ดของ ซาโต้ ช่วยให้การจัดการกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา ปรับปรุงปริมาณงาน เพิ่มการมองเห็น และทำให้การทำงานของคุณและสินค้าคงคลังยังคงน่าเชื่อถือและสามารถแข่งขันได้

สายการผลิต ซาโต้ ทั้งหมดประกอบด้วยเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อนโดยตรงและเครื่องพิมพ์แบบถ่าย โอนความร้อน เครื่องพิมพ์ OEM อุปกรณ์เสริมของเครื่องพิมพ์ ซอฟต์แวร์การออกแบบฉลาก ฉลากชนิดต่างๆและหมึกพิมพ์