ธุรกิจของคุณจะมีระบบที่สมบูรณ์ไปไม่ได้ หากการขนส่งยังคงสับสนและมีปัญหา
ขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญที่สุดและมีโอกาสเกิดความผิดพลาดบ่อยที่สุดคือการขนส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า ถ้ามีออเดอร์จำนวนมากและมีความหลากหลาย หากไม่จัดระบบให้ดี ก็อาจผิดพลาดได้ง่าย ให้ Stock Control System จาก SATO เป็นผู้ช่วยในการสร้างระบบการขนส่งที่แม่นยำให้แก่คุณ

หากคุณยังจัดสินค้าด้วยระบบการจดด้วยมือแบบเดิม SATO จะช่วยป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากความสับสนด้วยระบบ pick-to-light (ระบบหยิบสินค้าตามสัญญาณไฟ) 

ในส่วนของคลังสินค้า คุณสามารถจัดการกับสินค้าปริมาณมาก และสินค้าที่มีวันหมดอายุได้โดยง่าย บาร์โค้ดจะช่วยระบุข้อมูลและทำให้คุณสามารถจัดการสินค้าแบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO – First In First Out) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อขั้นตอนการบรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถจัดทำข้อมูลการขนส่งและทำป้ายสำหรับแปะลงบนบรรจุภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย ลดต้นทุน ทำให้การขนส่งเป็นไปได้อย่างแม่นยำ และยังช่วยลดความเสียหายและผิดพลาด

ในระหว่างการขนส่ง SATO ช่วยจัดระบบข้อมูลปลายทางการขนส่งให้สอดคล้องกับหมายเลขการผลิต ทำให้สามารถติดตามการจัดส่งได้สำหรับกรณีที่อาจเกิดความบกพร่องระหว่างทาง

เพิ่มความแม่นยำ ลดต้นทุน ด้วย Stock Control System จาก SATO สอบถามเพิ่มเติมทาง Inbox หรือ โทร. 02-736-4460 ต่อ 333

#SATO #StockControlSystem #Shipping