Technical Support

โปรดใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อติดต่อกับฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค กรอกแบบฟอร์มโดยใส่รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนมากที่สุด เพื่อให้เราประเมินสถานการณ์ของคุณและให้ความช่วยเหลือได้ตรงจุด
หมายเหตุ: ต้องกรอกช่องที่มีเครื่องหมาย *

*ฉันต้องส่งซ่อมเครื่องพิมพ์หรือรับหมายเลขคำขอรับบริการ: 

หากคุณจะรับคำขอรับบริการ ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ SATO จะตอบกลับคำขอของคุณภายในหนึ่งวันทำการ โปรดรอรับหมายเลขคำขอรับบริการและแบบฟอร์มคำขอรับบริการที่แนบมาที่จะออกให้ ก่อนส่งซ่อมเครื่องพิมพ์ของคุณ


โปรดอธิบายปัญหาของคุณให้ละเอียดที่สุด

 
 
 
 
 
 
 

ที่อยู่

 
 
 
 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม